Jaktkort vi selger i 2018

– Stjørdal utmarkslag (Rådyr og småvilt)
– Skatval Grunneierlag (Rådyr og småvilt)
– Statsallmenningene i Stjørdal (Rovvilt, harekort kan du kjøpe på Inatur.)